Vad ska jag vara observant på när min hund är kastrerad?

När din hund har blivit kastrerad tar det lite tid innan du ser någon effekt av ingreppet.

Det beror på att sädescellerna kan överleva en tid efter att testiklarna har avlägsnats och testosteronnivån har sjunkit.

Därför är det viktigt att du inte låter din hanhund komma nära tikar som löper direkt efter kastrationen.

Hur lång tid tar det innan jag kan se effekten av en kirurgisk kastrering?
Hur lång tid tar det innan jag kan se effekten av en kemisk kastrering?

Vad gör jag om min hund fortfarande visar intresse för tikar?

Kastrerade hundar kan vara intresserade av tikar även sedan de blivit kastrerade. Därför är det viktigt att du alltid använder ditt sunda förnuft som ägare. Om hunden fortsätter att visa stort intresse för tikar som löper efter en kemisk kastrering, bör du se till att hålla hundarna åtskilda och förhindra att de parar sig.

Har du sett din hanhund ihop med en tik? Risken för att tiken ska ha blivit dräktig är minimal.

Men precis som med p-piller för människor finns det inga produkter som är 100 % säkra. Det är dock ytterst sällan som en parning med en kastrerad hanhund resulterar i dräktighet. Är du ändå osäker bör tiken undersökas hos en veterinär.