7 orsaker till att hundar kastreras

Kastration_Træning_unghund3Det finns många orsaker till att hundägare väljer att låta kastrera sina hundar.

7 vanliga orsaker till kastrering:

  • Uttalat hanhundbeteende
  • Strövar
  • Träning av unghunden
  • Skvätter i bostaden
  • Att vilja förhindra oönskad dräktighet hos tikar
  • Dominant beteende inför andra hundar
  • Sjukdom, som går att förebygga eller behandla med kastrering

Kastrering: När din hund har ett uttalat hanhundbeteende

Lika gullig som en hanhund kan vara, lika frustrerande är det när den plötsligt får för sig att para sig med allt som den kommer i närheten av. Det kan vara kuddar, dina ben eller andra hundar.

Många ägare tycker det kan vara lite pinsamt när deras hundars könsdrift tilltar.

Kanske påverkar könsdriften även hundens uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Det kan t.ex. betyda att kontakten och träningen med din tonårshund blir mer krävande.

Kastrering: När din hund strövar

När hundar börjar bli ostyriga och ströva är det oftast för att hitta tikar i grannskapet.

Det känns olustigt att inte veta var hunden är – speciellt om den håller sig borta en längre tid. Men det kan även vara till stor irritation för eventuella grannar med tikar som löper att ha en hanhund rännande, om de inte vill att deras tik ska para sig.

Kastrering: Träna din unghund

Kastration_Træning_unghund2Hanhundar har sin högsta nivå av det manliga könshormonet testosteron i kroppen när de genomgår sin tonårsperiod. Tonårsperioden sträcker sig från cirka ett halvt år gammal upp till 15-16-månadersåldern. Det är också just denna period när träningen tar fart och är viktig.

För en del kan det vara fördelaktigt att sänka testosteronnivån via en kemisk kastrering under det här skedet, så att hunden blir mer fokuserad på träningen.

Läs mer: Vad innebär en kirurgisk kastrering?

Kastrering: När din hund skvätter i bostaden

Kastrering kan i vissa fall vara en lösning på att hanhundar markerar med obehaglig urin i bostaden.

Men tänk på att det också kan handla om problem med urinblåsan eller brist på uppfostran. Därför kan det vara en god idé att ta upp problemet med din veterinären innan du tar ett beslut om huruvida du ska kastrera din hund.

Kastrering: Vid oönskad dräktighet hos tikar

Hvad_er_kastration7Det är inte alla dräktigheter som är önskade.

Att skaffa valpar är ett stort beslut att ta. Och därför är det inte kul att plötsligt stå där med en oplanerat dräktig tik. Kanske har du själv en tik i ditt hushåll? Eller din granne?

En oönskad dräktighet kan vara olämpligt av flera olika orsaker. Kanske är de två hundarna inte optimala att avla på tillsammans. Det kan också vara bristande intresse, lust eller tid och ork att ta hand om en tik som är dräktig med valpar.

En oönskad dräktighet kan därför sluta med att veterinären utför en abort, vilket aldrig är roligt.

Kastrering: Vid dominant beteende inför andra hundar

Orsakerna till att hundar är våldsamma eller aggressiva mot andra hundar kan vara många.

Ofta beror det på att hundarna är stressade, ängsliga eller nervösa. Hunden känner att den måste hålla koll på allting och kan därför inte slappna av.

Kastrering är normalt inte en lösning på det här problemet. Är din hund aggressiv? Då bör du fråga din veterinär om vilka åtgärder som är de bästa för just din hund. Det kan kanske vara ett besök hos en professionell beteendeterapeut?

En kastrering kan förebygga och behandla vissa sjukdommar

Att kastrera kryptokida hanhundar

Hanhundar föds normalt med båda testiklarna i pungen. Om det bara är den ena av de två testiklarna som har trillat ner i pungen, säger man att hunden är kryptokid.

Kryptokida hanhundar kan löpa risk för att utveckla cancer i den testikel som inte har tagit sig ner i pungen. Din veterinär rekommenderar därför ofta att du ska låta kastrera hunden för att förebygga att den utvecklar testikelcancer.

Det föreligger även ökad risk för att testikeln ska vrida sig. Detta tillstånd, testikelvridning (torsion), är ett mycket smärtsamt tillstånd då blodtillförseln till testikeln delvis stryps åt.

En kastrering av en kryptokid hund är mer omfattande än en normal kastrering. Det beror på att den testikel som inte har trillat ner på normalt sätt ligger i antingen ljumsken eller i buken. Det innebär ett större ingrepp.

Kastrering av hanhundar med förstorad prostata

Äldre hanhundar kan precis som äldre män få problem med prostataförstoring. En kastrering hjälper ofta snabbt och effektivt mot problemen och kan därför vara en god lösning.

Kastrering av hanhundar med förhudsinfektion (balanit)

En del hanhundar kan ha en ihållande förhudsinfektion, som beror på en inverkan av hormoner från testiklarna. Kastrering kan i många fall hjälpa mot detta problem.