Vad är en kryptokid hund?

Man säger att en hund är kryptokid, när den ena eller båda testiklarna inte har kommit på plats i pungen när hunden är 6 månader gammal.

Om testikeln inte trillat ner i pungen, beror det på att den ligger i antingen ljumsken eller i buken.

Testiklar som inte har trillat ner i pungen löper en större risk att utveckla cancer jämfört med testiklar som är normalt placerade i pungen.
Det rekommenderas därför att kryptorkida hanhundar kastreras för att förhindra utvecklingen av testikelcancer och för att säkerställa att hanhunden inte överför bristen till en ny kull valpar.

Om din hanhund är kryptokid bör den alltid genomgå en kirurgisk kastrering.