Förändras hundens beteende efter kastreringen?

Många hundägare är bekymrade över att deras hund visar så pass förändrat beteende efter kastreringen att den inte längre är samma hund längre. De flesta hundägare vill att deras hund ska sluta med hanhundbeteendet men behålla sin personlighet.

Kastrering innebär inte att en dålig uppfostran försvinner

Kom ihåg att vid en kastrering är det endast det beteende som beror av testosteronet som påverkas.

Din hunds beteende är ett resultat av både instinkter, uppfostran och halten av det manliga könshormonet testosteron i kroppen.

Därmed är det svårt att förutsäga om en kastrering kommer att få den önskade effekten vad avser det beteende som du kanske vill ska förändras.

Kemisk kastrering är ett sätt att testa huruvida kastrering är rätt lösning. En kemisk kastrering är temporär. Det betyder att din hund är kastrerad bara så länge som det insatta implantatet verkar. När effekten upphör, blir din hund fullt befruktningsduglig igen.

Läs mer: Kemisk kastrering

Läs mer: Hur länge verkar en kemisk kastrering?

När kastrering inte är lösningen

Många ägare väljer att låta kastrera sin hanhund med en önskan om att få hunden att ändra beteende. Om du inte upplever den önskade förändringen av beteendet som du hade hoppats på, kan du anta att det inte är testosteronet som förorsakar detta beteende. Det gäller både kirurgisk och kemisk kastrering, då båda metoderna enbart tar bort testosteronet.

Man kan komma tillrätta med många beteendeproblem genom målinriktad beteendeträning tillsammans med en professionell expert på beteende.