2 av 3 hundar lider av beteendeproblem

En ny undersökning visar att över 70 % av alla hundar lider av beteendeproblem. Beteendeproblem kan drabba hundar inom alla raser, särskilt rädsla och aggressivt beteende. Kastrering kan hjälpa med att få bukt med beteendeproblem hos vissa hanhundar, men överväg att testa beteendeförändringar med medicinsk kastrering först.

Har du någon gång upplevt att en annan hund varit aggressiv mot dig eller din hund? Eller har du en hund som är aggressiv mot andra när ni går förbi dem? Då är du en av många hundägare som har en hund med beteendeproblem.

Men du behöver inte bli orolig, du är långt ifrån ensam.

En ny omfattande studie från University of Finland som utförts på 14 000 hundar visar att 72,5 % av alla hundar har problem med sitt beteende.

Många hundar lider av rädsla

Ett av de beteenden som toppar listan över problem hos hundar i studien är rädsla. Nästan var tredje hund (29 %) faller under denna kategorin. Detta gäller rädsla för främlingar, nya situationer och andra hundar. Rädsla för andra hundar är det som ligger högst på listan.

Studien visar också att även om många hundar visar rädsla för främlingar, så är det oftast någon annan som känslorna går ut över. Rädda hundar agerar ofta mer aggressivt mot familjemedlemmar än främlingar.

Ljud är ett stort problem – särskilt hos blandraser

Gömmer din hund sig också under sängen när folk smäller fyrverkerier utanför dörren? Det är den inte ensam om. Studien visar att var tredje hund (32 %) är rädd för ljud – särskilt fyrverkerier.

I studien ingår 200 olika blandraser och hundar från 14 olika raser. Ett överraskande resultat är att blandraser har en större tendens till att vara rädda för fyrverkerier än renrasiga hundar. Hela 40 % av blandraserna var rädda för högljudda smällar.

Hundar inom samma ras har typiskt sett samma beteendeproblem

Undersökningen visar att beteendeproblem ofta innehas av olika hundar inom samma ras.  Den mindre hunden Schnauzer har exempelvis större problem med aggressivt beteende än större hundar, som Labrador Retriever. Hela 10 % av de mindre hundarna uppvisade aggressivt beteende mot främlingar. Endast 0,4 % av de större hundarna hade samma problem.

Studien visar också att beteendeproblemen kan ses hos renrasiga hundar. Många av de Staffordshire Bull Terrier som ingick i studien visade problem med tvångsmässiga beteenden. I gengäld ligger de lågt på listan över hundar som är rädda för ljud.

Testa beteendeförändring med kemisk kastrering

Studien på hundars beteende utfördes på 13 715 hundar. Av dessa hade 70 % beteendeproblem i stor eller liten utsträckning. Det är alltså ett problem som många hundägare drabbas av. Några av dessa beteendeproblem kan man eventuellt få bukt med hos hanhundar genom att kastrera dem.

Kemisk kastrering kan vara ett bra tillvägagångssätt om man vill veta om hundens beteende beror på dess testosteronnivåer. Med en kemisk kastrering får du en hum om huruvida din hund kommer ändra sitt beteende till det bättre, och genom att välja kemisk kastrering finns det en väg tillbaka (till skillnad från kirurgisk kastrering).

Det finns många anledningar till att du som ägare överväger att kemiskt kastrera din hund. De flesta väljer det på grund av att hanhunden uppvisar beteendeproblem. Ofta uppstår dessa problem för att hundens beteende påverkas av dess testosteronnivå. Om så är fallet så kommer en kastrering i slutändan hjälpa eller dämpa problemet.

En kemisk kastrering innebär att du kan se hur din hund påverkas av mindre testosteron utan att hunden får bestående men. Visar det sig att problemen inte blir bättre, eller att de till och med förvärras? Då är en kemisk kastrering lyckligtvis tillfällig, och din hund kan återfå sitt normala beteende.

Aggressivt beteende är ett stort problem bland hanhundar

Rädsla är uppenbarligen ett problem som många hundar har. Men problemen är sällan isolerade. Det finns nämligen en stor sannolikhet för att en hund med ett beteendeproblem kommer utveckla andra problem.

Studien visar att rädsla och aggression ofta går hand i hand. Hundar som är rädda har över tre gånger så stor risk för att utveckla ett aggressivt beteende. Det finns alltså en tydlig relation mellan rädsla och aggressivt beteende.

Hanhundar har generellt en större tendens till att ha problem relaterade till aggressivt beteende. Detta kan skyllas på att testosteron förstärker hanhundars aggressiva drag. Om så är fallet så kan en kemisk kastrering bevisa om beteendeproblemet kan härledas till de högre testosteronnivåerna.

Beteendeproblem skapar ofta en barriär mellan hund och ägare

Vissa av de mest kända beteendeproblemen hos hundar är överdrivet skällande, förstörande beteende, aggression och rädsla.

Beteendeproblem hos hundar är inte bara ett besvär för dig som ägare eller för din granne. Det kan också få stora konsekvenser för din hunds välbefinnande. Stressade och oroliga hundar är mer mottagliga för sjukdomar och andra problem som kan förkorta deras redan korta liv.

Det finns också stora fördelar i din relation till din hund att vinna om beteendeproblemen tas hand om. När du slipper att hela tiden vara på din vakt inför eventuella problem så kommer du få en bättre anknytning och känna dig gladare för din fyrbenta vän.

Det finns dessutom en större risk för att hundar med beteendeproblem hamnar på internat. Det är något som varken hunden eller ägaren vill.

Källor: nature.com, dr.dk