Hur gammal ska min hund vara för att bli kastrerad?

Det är viktigt att din hund är i rätt ålder för kastrering.

Vänta med att kastrera till efter puberteten

Om du kastrerar din hanhund innan puberteten – normalt innan 6 månaders ålder – kommer den ofta att växa sig lite större än om den inte hade blivit kastrerad.

Kastration_af_handhund2Det beror på att produktionen av det manliga könshormonet testosteron stoppas när hunden kastreras. Testosteron spelar in för att stoppa bentillväxten under hundens tillväxtperiod. En tidig kastrering kan därmed resultera i en större hund än förväntat. En sådan påverkan av bentillväxten kan leda till oönskade tillväxtrubbningar.

Normalt rekommenderar veterinären att du väntar med att kastrera din hanhund tills den har blivit könsmogen.

Skillnad mellan olika raser

En hanhund blir normalt könsmogen redan i 5-10-månadersåldern, där tidpunkten varierar beroende på både ras och årstid.

Tänk på att inte kastrera för tidigt, särskilt vad gäller stora hundraser.

När blir min hund könsmogen?

En hanhund blir normalt könsmogen redan i 5-10-månadersåldern, där tidpunkten varierar beroende på både ras och årstid.

Rent allmänt gäller att små hundraser börjar löpa tidigare än större hundraser.

De vanligaste tecknen på att din hund håller på att bli könsmogen:

  • Din hund lyfter på benet när den kissar.
  • Urinen kan ibland lukta starkare.
  • Din hund börjar söka sig hemifrån och strosar runt.

Hur påverkar en kastrering hundens kropp?

Om du låter kastrera din hanhund innan den har blivit könsmogen kommer den ofta att växa sig lite större än om den inte hade blivit kastrerad.

Det manliga könshormonet testosteron spelar in för att stoppa bentillväxten under hundens tillväxtperiod. Men när du i och med en kastrering stänger av testosteronet, stänger du också av dess inverkan på bentillväxten.

En tidig kastrering kan göra att din hund växer sig lite större än förväntat. För att förhindra eventuella oönskade tillväxtrubbningar rekommenderar därför veterinären att du väntar med att kastrera hunden tills den har blivit könsmogen.