Vad är neutralisering av hundar?

Kärt barn har många namn.

Det finns tre benämningar för att ”ta bort hundens könsdrift och förmåga att föröka sig”.

Hvad_er_kastration6• Neutralisering av hanhundar och tikar

Neutralisation eller neutralisering är en benämning som både avser sterilisering av tik och kastrering av hanhund. Vid en neutralisering tar man bort hundens förmåga att föröka sig.

• Sterilisering av tikar

Vid en sterilisering tar veterinären bort tikens livmoder och de två äggstockarna under en operation. Det betyder att din tik inte börjar löpa och därför heller inte kan få valpar. Samtidigt förhindrar en sterilisering att tiken kan bli skendräktig eller få sjukdommar i livmoder och äggstock, som t.ex. livmoderinflammation.

• Kastrering av hanhundar

Vid en kastration eller kastrering av en hanhund tar man bort hanhundens könsdrift på kemisk eller kirurgisk väg. Vid en kemisk kastrering placerar veterinären ett litet hormonimplantat under huden i nacken på hunden. Kemisk kastrering är en tillfällig lösning. Vid en kirurgisk kastrering tar veterinären bort båda testiklarna i pungen permanent.

Læs mere:
Kemisk kastrering
Kirurgisk kastrering