Går det att kombinera kemisk och kirurgisk kastrering?

Du uppnår inte dubbel effekt genom att kastrera din hund kirurgiskt och kemiskt på samma gång. Båda metoderna sänker testosteronnivån hos hanhundar.

Kemisk kastrering är en tillfällig lösning. Kirurgisk kastrering är en ett bestående ingrepp.

En del hundägare väljer att börja med kemisk kastrering för att kunna utvärdera effekten. Om de är nöjda med effekten kan de välja att fortsätta att kastrera hunden på kemisk väg eller låta operera bort testiklarna.