Kemisk kastrering

Vad är kemisk kastrering?

Kemisk kastrering kallas också för medicinsk kastrering eller medicinsk kastration.

Vid en kemisk kastrering placerar veterinären ett litet hormonimplantat under huden i nacken på hunden.

Implantatet är stort som ett riskorn ungefär.

Till skillnad från ett chip är implantatet fullständigt nedbrytbart.

Gör en kemisk kastrering ont på min hund?

Veterinären för in implantatet med en kanyl. Ingreppet kan jämföras med en vanlig vaccination eller chipmärkning och görs normalt utan bedövning.

Hur fungerar en kemisk kastrering?

Implantatet frisätter en substans, hormonanalog, som blockerar produktionen av könshormonet testosteron. Implantatet bryts ner av sig självt i kroppen.

När implantatet har brutits ner försvinner effekten och hunden återfår sin normala testosteronnivå.

En kemisk kastrering ger samma effekt som en kirurgisk. Skillnaden är att en kemisk kastrering är tillfällig. Det gör att du kan testa hur din hanhund kommer att svara på en eventuell kirurgisk kastrering.

Om du uppnår önskad effekt kan du också välja att upprepa den kemiska behandlingen framför ett kirurgiskt ingrepp.

Hur länge verkar en kemisk kastrering?

Hormonimplantaten finns i två varianter:

  • Minst 6 månaders effekt
  • Minst 12 månaders effekt

Du rekommenderas att starta med implantatet som varar i minst 6 månader för att utvärdera om effekten är den önskade.

Om du vill förlänga effekten av en kemisk kastrering är det bara att göra om behandlingen på nytt. Men då kan det vara bra att välja ett implantat med minst 12 måneders effekt.

När kan jag förvänta mig att se effekten av en kemisk kastrering?

Om din hund får ett implantat med minst 6 månaders effekt, tar det 6 veckor innan hunden inte längre är befruktningsduglig.

Därmed är det viktigt att du håller hunden borta från tikar som löper under de första 6 veckorna efter att implantatet har satts in.

Om din hund får ett implantat med minst 12 månaders effekt, tar det 12 veckor.

Att hundens beteende förändras direkt efter kastreringen gäller inte alla hundar.

Några väljer att kastrera sin hanhund för att få ett ändrat beteende, till exempel att hunden ska minska sitt intresse för tikar.

Observera att din hund kan förlora förmågan att fortplanta sig innan den förändrar sitt beteende. Hos en del hundar förändras beteendet ett par veckor efter kastreringen, medan det hos andra kan ta upp till 10-12 veckor.

Hur mycket beteendet förändras varierar från hund till hund

Det är inte alltid som man får se den beteendeförändring som man förväntar sig.

En hanhunds beteende är resultatet av både testosteron, uppfostran och instinkter. Vid en kemisk kastrering är det endast testosteronet som avlägsnas.

Om du inte ser den förändring av beteendet som du hade hoppats på, kan du anta att det inte är testosteronet som förorsakar problemen. En kirurgisk kastrering kommer att ge samma effekt. Många har nytta av att söka hjälp hos en professionell expert på beteende.

Vad gör jag om jag är osäker på om den kemiska kastreringen fungerar?

Det är vanligt att man kan bli osäker på om den kemiska kastreringen har fungerat som avsett på hunden.

En kemisk kastrering verkar genom att blockera produktionen av könshormonet testosteron. När testosteronet försvinner är hunden inte längre befruktningsduglig och tappar ofta intresset för tikar. Du kan också uppleva att hundens behov att urinmarkera minskar och att aggressionsnivån sjunker.

Ingen garanti för beteendeförändring

Hos en del hanhundar förändras inte beteendet, varken efter kemisk eller kirurgisk kastrering. Det beror på att beteendet i dessa fall har sin grund i något annat än testosteron.

Hos vissa hundar märks effekterna på beteendet först 10-12 veckor efter kastreringen.

Om du känner dig osäker kan din veterinär mäta testosteronnivån i blodet. Testosteronnivån ska vara låg när hunden är kastrerad.

Mindre testiklar är en synlig förändring

En av de första synliga förändringarna efter en kemisk kastrering är att testiklarna blir mindre.

Notera att det är en tillfällig förändring, som bara framträder så länge implantatet verkar. När implantatet slutar verka antar testiklarna samma storlek som tidigare.

När upphör effekten av en kemisk kastrering?

Varaktigheten av en kemisk kastrering är individuell och varierar från hund till hund.

Du kan välja att kastrera din hund kemiskt i antingen 6 eller 12 månader. Många hundägare upplever dock att implantaten har effekt under längre tid än så. Ibland ända upp till 2 år.

Normalt blir testiklarna påtagligt mindre efter en kemisk kastrering. Så länge testiklarna är små, är det ett tecken på att hunden fortfarande är kastrerad.

Ett blodprov kan ge exakt svar om effekten sitter i

Det kan vara svårt att uppskatta storleken på testiklarna. Om man vill ta reda på om implantatet fortfarande verkar, kan man låta mäta nivån av testosteron i blodet med ett blodprov. Det ger det mest exakta resultatet.

När testosteronnivån når normala nivåer har den kemiska kastreringen upphört.

Du kan förlänga effekten med ett nytt implantat

Är du nöjd med den kemiska kastreringen och vill förlänga effekten? Då kan du välja att sätta in ett nytt implantat efter antingen 6 eller 12 månader, beroende på vilket implantat din hund har fått tidigare. Om du följer de rekommenderade tidpunkterna för fortsatt kemisk kastrering, kommer din hund att förbli kastrerad.

Kemisk kastrering på lång sikt

Det finns ingen övre gräns för hur många gånger du kan låta din hund genomgå kemisk kastrering. Om du får god effekt av en kemisk kastrering, kan du förlänga effekten genom att följa de rekommenderade tidpunkterna för förnyad behandling.

Läs mer: Vilka problem kan en kastrering medföra?